Velkommen | Indkøbskurv | Login eller Registrer dig nu
Hjem » Pitney Bowes - Mission og værdier

Pitney Bowes - Mission og værdier

Mission

Oftest bliver Pitney Bowes relateret til frankerings- og postbehandlingsløsninger, men vores mission har altid været større: at forbedre virksomhedskommunikationen og gøre handel og transaktioner lettere. Vi vil give merværdi til kunderne, gennem en bedre og mere effektiv kommunikation.
I vores daglige arbejde fokuserer vi på øget kundeværdi, forbedring af den operative effektiviteten, udførelse af kærnevirksomheden på vækstområder samt at bygge en endnu stærkere og engageret kultur i hele Pitney Bowes. Gennem disse prioriteringer bygger vi en fremtid for yderligere fremgang.

Vores værdier

Pitney Bowes er et selskab med kontinuerlige og stabile værdier. Gennem årene har vi anvendt forskellige ord til at beskrive vores værdier, men kernen for hvad vi tror på har været konstant. Værdierne er baseret på vores identitet, og årsagen til vores stærke identitet er den præstationsbaseret kultur, der sætter kunden i fokus, tydelig og åben kommunikation, vilje til ændringer og vores medarbejderns stærke engagement. Vores værdier styrer vores adfærd og måler alt hvad vi gør.

Kunden – vores vigtigste ressource

Vi har fokus på kundernes succes. Vi skaber fremtidige løsninger. Vi reagerer hurtigt på kundernes henvendelser.

Samarbejde

Vi er åbne over for hinanden og behandler alle med værdighed og respekt. Vi samarbejder med hinanden og vores kunder. Vi værdsætter forskellige synspunkter. Vi støtter lokalsamfundet.

Dedikeret indsats

Vi er energiske og behandler opgaverne hurtigt. Vi er resultatorienerede og værdsætter succes. Vi prioriterer innovation for at levere unikke værdier.

Ansvar

Vi holder hvad vi lover og opfylder vores forpligtelser. Vi sætter udfordrende mål, analyserer resultaterne og belønner succes.

Integritet

Vi tager hensyn. Vi gør det rigtige. Vi handler med omtanke.